Ирена Кръстева напуска българския медиен пазар. Това обявиха с официално писмо до БЛИЦ от "Нова Българска Медийна Група Холдинг". Продадени са всекидневниците "Телеграф" и "Монитор", седмичникът "Политика днес", спортният всекидневник "Меридиан мач", както и регионалния вестник "Борба", като сделката ще бъде финализирана след провеждането на процедурата пред българската Комисия за защита на конкуренцията.
<em>Новият собственик е ирландското дружество &quot;Мedia Maker Limited&quot;. Договорът е подписан лично от собственика и директор на фирмата купувач Патрик Халпени.</em><br /> <br /> <u>Ето го пълния текст на писмото до БЛИЦ:</u><br /> <div style="text-align: right;">До <br /> Информационна агенция &quot;БЛИЦ&quot;<br /> e-mail: [email protected]</div> <br /> Днес, 11 Април 2014г., между &bdquo;Нова Българска Медийна Група Холдинг&rdquo; ЕАД, представлявано от едноличния собственик и изпълнителен директор Ирена Кръстева и ирландското дружество &bdquo;Мedia Maker Limited&rdquo;, представлявано от собственика и директора Патрик Халпени, бе подписан рамков договор за продажбата на дяловото участие на &bdquo;Нова Българска Медийна Група Холдинг&rdquo; ЕАД в дружествата издатели на печатни медии &ndash; &bdquo;Телеграф&rdquo; ЕООД, &bdquo;Монитор&rdquo; ЕООД, &bdquo;Политика днес&rdquo; ЕООД, &bdquo;Компакт меридиан&rdquo; ЕООД и 50% от Издателска къща &bdquo;Борба&rdquo; АД. <br /> <br /> Обект на продажбата са водещите български всекидневници &bdquo;Телеграф&rdquo; и &bdquo;Монитор&rdquo;, седмичника &bdquo;Политика днес&rdquo;, спортния всекидневник &bdquo;Меридиан мач&rdquo;, както и регионалния вестник &bdquo;Борба&rdquo;, като съгласно рамковия договор сделката ще бъде финализирана след провеждането на процедурата пред българската Комисия за защита на конкуренцията. <br /> <br /> Купувачът &bdquo;Media Maker Limited&rdquo; e ирландско дружество, учредено от бизнесмена Патрик Халпени - бивш дългогодишен изпълнителен директор на медийната група &bdquo;Communiсorp. Group&rdquo;, който има сериозен инвестиционен и управленски опит в различни медии в много европейски държави.<br /> <br /> С финализирането на сделката &bdquo;Нова Българска Медийна Група Холдинг&rdquo; и нейният собственик &ndash; г-жа Ирена Кръстева излизат от българския медиен пазар, на който пресгрупата успешно и отговорно работеше в продължение на повече от седем години, създаде високи журналистически стандарти, както и знакови печатни издания, които заеха и запазиха своята водеща позиция на вестникарския пазар.<br /> <br /> <strong>&bdquo;Нова Българска Медийна Група Холдинг&rdquo; ЕАД </strong> <br />