Няколко сигнала от възмутени граждани, които, минавайки по улица Скобелевска в Казанлък, са били шокирани от порно, вървящо на един от телевизорите в централния офис на Виваком, са получени в редакцията на kazanlak.com. В един от сигналите е заснето видео, което ясно показва, че в центъра на Града на розите върви порно канал.
Това е наистина шокиращо, имайки предвид, че порнографски материали не могат да бъдат разпространявани. В чл. 159 от Наказателния кодекс е записано, че излагането на порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, може да доведе до лишаване от свобода до 3 години на виновното лице. В случая десетки, стотици, а може би и хиляди деца са преминали по ул. &bdquo;Генерал Скобелев&ldquo; във вчерашния ден, 7 юни. <br /> <br /> Ето и какво пише в Наказателния кодекс за разпространението на порнографски материали, припомня <a target="_blank" href="https://www.kazanlak.com/news-18470.html"><u><strong><span style="color: rgb(128,0,0)">kazanlak.com</span></strong></u></a>:<br /> Чл. 159. (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 62 от 1997 г., бр. 92 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева.<br /> <br /> (2) (Нова - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева.<br /> <br /> (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 38 от 2007 г.) Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева.<br /> &nbsp; <br /> Местният сайт отбелязва, че не се наема да коментира какво трябва да се случи с виновните тези порнографски видеа да вървят по екраните на една уважаваща себе си компания. Според колегите обаче не е редно порно да върви в центъра на Казанлък, и то в деня, в който в Града на розите са десетки хиляди туристи от цялата страна и чужбина, а и не само в този ден.<br /> <br /> <iframe width="520" height="329" frameborder="0" src="https://www.youtube.com/embed/DQ7wI8OuIHM" allowfullscreen=""></iframe><br /> <br />