Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществена санкция от 100 000 лв. на ЗПАД „ДЗИ Общо застраховане” за уронване на доброто име на конкурент, съобщиха от Комисията за защита на конкуреанцията /КЗК/.
Производството е образувано по молба на ЗПАД ”Булстрад”. Молителят е класиран на първо място в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Застраховка „Отговорност на собственици и оператори на Летище София, Летище Пловдив, Летище Горна Оряховица и отговорност на ДП „РВД” за функциите, изпълнявани от него по организация, обслужване на въздушното движение, комуникация, навигация и обзор, аеронавигационно и информационно обслужване, метеорологично обслужване и управление на въздушното пространство” за 2008 г.”  Комисията установи, че ЗПАД „ДЗИ Общо застраховане” е изпратило до съвъзложителите писма с невярна информация за конкурента си. Разпространените данни са довели до забавяне възлагането на договора за обществена поръчка и са предизвикали негативен ефект върху дейността на ЗПАД ”Булстрад”. КЗК счита, че подобно поведение създава недоверие относно качествата на конкурентното дружество и противоречи на добросъвестната търговска практика. /БЛИЦ