107 млн. лв. от ЕС са предвидени за евтино финансиране на стартиращ бизнес. Към Фонда на фондовете, който ще отпуска евтини кредити и дялов капитал на фирмите в страната, ще има специален фонд за начално финансиране. "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД (ФМФИБ, известен като Фонд на фондовете) стартира пазарни консултации, като целта е да се финализират параметрите на финансовия инструмент "Фонд за ускоряване и начално финансиране" (ФУНФ), обявиха от Министерството на финансите.
Фондът е съфинансиран по ОП "Иновации и конкурентоспособност", съобщава „Стандарт”. Бюджетът по програмата, предназначен за ФУНФ, възлиза на близо 107,5 млн. лв. В допълнение се очаква да бъде привлечено частно финансиране от 10% до 40% от общия размер на ФУНФ. Средствата ще бъдат използвани за създаването на един или няколко инвестиционни фонда с цел подкрепа на стартиращи предприятия.
 

Чрез този финансов инструмент Фондът на фондовете ще подпомага иновативни бизнес идеи и ще стимулира предприемаческата активност в страната. Наред с финансирането ще се предоставя стратегическа и управленска подкрепа на предприятията, включително чрез предлагане на цялостен пакет за предприемаческо развитие, възможност за свързване в бизнес мрежи и менторинг.
 
Инструментът "Фонд за ускоряване и начално финансиране" ще се управлява от финансови посредници, чиито подбор ще се основава на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, заявиха от МФ. Пазарните консултации са насочени към широк спектър от заинтересовани страни като например фонд мениджъри, инвеститори, потенциални крайни получатели и др. Целта е да се оптимизира структурата на ФУНФ, като се отчита актуалната ситуация в сектора и нуждите на пазара. Предложения може да се изпращат до 10 март.