Газифицираните потребители в Ловеч спестиха малко над 2 милиона лева от началото на годината, защото замениха конвенционалните енергоизточници с природен газ. Икономиите са заради ниската цена на синьото гориво, в сравнение с останалите суровини, като нафта и мазут.
В момента битовите клиенти на &bdquo;Овергаз Север&rdquo; ЕАД в Ловеч плащат 8,2 стотинки за един киловатчас енергия, произведен със синьо гориво, а стопанските потребители &ndash; от 6,3 до 7,8 стотинки за киловатчас, в зависимост от индивидуалната си тарифа. За сравнение: същото количество енергия, произведено с мазут, струва в момента 10,2 стотинки, с електричество &ndash; 14,8 стотинки, а с нафта &ndash; 21,7 стотинки.<br /> <br /> Разчетите на компанията показват, че най-големи са спестяванията в обществено административния сектор &ndash; 1 360 000 лева, където 84 сгради ползват синьо гориво. Предпочитаната за тях суровина, преди да минат на газ, беше нафтата. В промишлеността, където най-разпространен бе мазутът, спестената сума надхвърля 450 хиляди лева. 26 предприятия в Ловеч са газифицирани.<br /> <br /> Градската мрежа в Ловеч е дълга 55 километра. Към нея са присъединени и 1440 домакинства. Всяко от тях спести средно по 69 лева месечно от началото на годината, защото замени отоплението на електричество с природен газ. Общата икономия на домакинствата за два месеца надхвърля 200 000 лева.<br /> <br /> <br />