Ако не го направят до края на 2011 г., ще бъдат затворени
До края на годината 86 000 ферми имат да покриват хигиенни изисквания на Европейския съюз, това съобщи министрърът на земеделието и храните Мирослав Найденов. В противен случай ще бъдат затворени и няма да могат да продават мляко на преработвателните предприятия. <br /> <br /> Дисега едва 3000 ферми са отговорили на европейските изисквания. Министър Найденов препоръча на всички животновъди да не чакат края на годината, а да започнат модернизирането на обектите още сега./БЛИЦ<br /> <br /> <br /> <br />