Спад на брутния вътрешен продукт от 6 процента през тази година и 3 процента през следващата 2010 г. очакват икономистите от УниКредит Булбанк. Българската икономика ще премине през по-продължителен период на по-нисък икономически растеж в сравнение с останалите страни в Централна и Източна Европа.
Най-лошото за българската икономика предстои и изгледите за възстановяване към момента изглеждат неясни и отдалечени във времето,&nbsp;смята главният икономист&nbsp;Кристофор Павлов. Той посочи, че ситуацията има и положителна страна и това е бързото редуциране на дефицита по текущата сметка до стойности, които пазарите ще бъдат готови да толерират в периода след приключване на глобалната финансова криза.<br /> <br /> Печеливш ход сега според експертите е да се изгради балансиран модел на растеж на българската икономика, в който принос да има не само вътрешното търсене, но и нетният експорт. Това изисква и промяна на стимулите в икономиката, както и прехвърлянето на производствени ресурси от едни сектори в други. /БЛИЦ<br /> <br />