"Южен поток" е проект с европейското и националното значение. И Република България има своята ангажираност с неговото изграждане в съответствие с европейските правила. Това се казва в официално становище на БСП, изпратено до медиите.
<u>Ето и официалната позиция на Националния съвет на БСП по енергийните проекти:</u><br /> <br /> Националният съвет на БСП:<br /> 1. Подчертава европейското и националното значение на проекта &quot;Южен поток&quot; и ангажираността на Република България с неговото изграждане в съответствие с европейските правила. В същото време е необходимо да продължат действията за разнообразяване на източниците, трасетата и връзките за осигуряване на енергийните потребности на страната и сигурността на доставките на природен газ.<br /> <br /> 2. Потвърждава позицията си за приоритетното развитие на ядрената енергетика на страната. Смята за необходимо да се възобнови и продължи работата по проектите за АЕЦ &quot;Белене&quot;, за удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; и за изграждане на нови мощности в АЕЦ &quot;Козлодуй&quot;.&nbsp; Остава в дълг към българските граждани, които очакваха рестартиране на проекта АЕЦ &quot;Белене&quot;. Предлага да се предприемат активни действия за намиране на изход от арбитражното дело, който позволява строителството на АЕЦ &quot;Белене&quot;. Настояваме за анализ и оценка на договореностите и набелязаното развитие за изграждане на нов блок на АЕЦ &quot;Козлодуй&quot; с оглед гарантиране на българските национални интереси и осигуряване на публичност на процеса. Не приема важни управленски решения, без за тях да е получен съответен политически мандат. Настоява, ако се пристъпи към реализация на споразумението, да се подготви финансов модел на проекта, който да отговаря в най-висока степен на българските национални интереси. В противен случай не подкрепя влизането на споразумението в сила. Особено внимание обръща на финансово-кредитните, ценовите и експлоатационните условия на ядрените проекти за гарантиране на сигурност и социално-икономическа ефективност на решенията.<br /> <br /> 3. Поддържаме позицията си за недопускане на проучвания и добив на шистов газ на българска земя.&nbsp;/БЛИЦ<br /> <br />