Те продали печеливши компании за 1 лв. и купили губещи с огромни дългове за 50 млн. лв. Продали и 15 % от "Петрол" АД на 5-6 пъти по-ниска цена
<em>Софийският градски съд издаде обезпечителна заповед за ограничаване на представителната власт на г-н Орлин Тодоров - в качеството му на Изпълнителен директор на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД, г-н Светослав Йорданов - в качеството му на Изпълнителен директор на &bdquo;Петрол АД&quot; и г-н Йордан Георгиев - в качеството му на Управител на &bdquo;Нафтекс Петрол&quot; ЕООД.</em> <br /> <br /> Това пише Денис Ершов до МВР и финансовите институции в държавата.<br /> <br /> Това е само първа стъпка и начало на започналото съдебно преследване и търсене на отговорност на тримата господа, влязли в престъпен сговор помежду си и срещу акционерите на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД, и извършили стопански престъпления през последните 6 месеца в особено големи размери (за над 100 млн. лв.) по отношение на упраляваните от тях дружества, пише още Ершов. Със заповедта на СГС изрично се спират и всякакви вписвания по партидата на &bdquo;Петрол&quot; АД, &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД и &bdquo;Нафтекс Петрол&quot; ЕООД заявени от тримата господа: г-н Орлин Тодоров, г-н Светослав Йорданов и г-н Йордан Георгиев.<br /> <br /> Заповедта всъщност ограничава силно хората на Митко Събев и спира възможността им да продължат да преобразуват активите на холдинга в негова лична осбственост. <br /> <br /> По-нататък в писмото Денис Ершов съобщава за какво точно ще съди тримата директори:<br /> <br /> Лицата г-н Орлин Тодоров - в качеството му на Изпълнителен директор на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД, г-н Светослав Йорданов - в качеството му на Изпълнителен директор на &bdquo;Петрол&quot; АД и г-н Йордан Георгиев - в качеството му на Управител на &bdquo;Нафтекс Петрол&quot; ЕООД, са сключили еднолично - без знанието и оправомощаването от мажоритарните акционери, Съвета на директорите и Управителния съвет сделки за на над 100 млн. лв. ощетявайки публичната компания &bdquo;Петрол&quot; АД, източвайки финансовите и средства и водейки я умишлено към фалит. Само през последните месеци те са продали печеливши компании за един лев и са купили компании за над 50 млн. лв., които са губещи и с огромни дългове, сключвайки еднолично договори по-между си и преследвайки само и единсвено собственото си облагодетелстване за сметка на хилядите акционери на &bdquo;Петрол&quot; АД, за сметка на доверието на всички кредитори на &bdquo;Петрол&quot; АД и на цялата група &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД.<br /> <br /> Тримата господа, в сговор по между си и без знанието и съгласието на мажоритарните акционери, продадоха през последните 2 месеца 15% от акциите на .Петрол&quot; АД за средна цена на акция 1,10 лв., при цена на акциите на фондовата борса към настоящия момент между 5 и 6 лв. за акция, с което са ограбили акцинерите на &bdquo;Петрол&quot; АД и &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД с над 65 млн. лв. Всички тези сделки са сключени на извънборсов пазар в пълна секретност, и съответно без знанието на мажоритарните акционери, Съвета на директорите на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД и управителните органи на управляваните от тях дружества.<br /> <br /> Заради описаните по-горе престъпления, като начало Софийски градски съд в спешно свое заседание допусна обезпечителна мярка за ограничаване представителната им власт на представляващи компаниите &bdquo;Петрол&quot; АД, &bdquo;Нафтекс Петрол&quot; ЕООД и &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД.<br /> <br /> Отправяме препоръка и молба до всеки адресат на това писмо, да не приема съглашения, договори и споразумения, анекси, обещания и да не се доверява на каквито и да е представени документи подписани от г-н Орлин Тодоров - в качеството му на Изпълнителен директор на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД, г-н Светослав Йорданов - в качеството му на Изпълнителен директор на &bdquo;Петрол&quot; АД и г-н Йордан Георгиев - в качеството му на Управител на &bdquo;Нафтекс Петрол&quot; ЕООД, ако зад въпросните документи не стоят решения на Съвета на директорите на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД, като орган преставляващ едноличния собственик на капитала на всички дружества от групата на &bdquo;Петрол Холдинг&quot; АД, пише още в писмото.<br /> <br /> Препоръчваме на всички до съдебното отстраняване на тримата представляващи за финансови престъпления в особено големи размери да сте максимално мнителни и внимателни в бизнес отношенията си, за да не допуснем &bdquo;Петрол&quot; АД да последва съдбата на Кремиковци, призовава Ершов.<br />