Два милиарда евро нов дълг за страната беше реализиран в понеделник. От финансовото министерство обявиха, че е постигната изключително добра доходност, съобщи БНР.
&nbsp;Според Кирил Григоров &ndash; изпълнителен директор на Агенцията за кредитен рейтинг, лихвените проценти на международните пазари в момента са ниски и моментът е подходящ да се емитират дългове.<br /> <br /> &bdquo;Когато гледаме доходността, която е постигната, трябва да направим едно сравнение какви са лихвените нива в момента в еврозоната. Ако изходим от това, че основната лихва на Централната европейска банка е 5 стотни от процента, депозитната лихва е отрицателна &ndash; 0,4%, тогава ще видим, че доходността, която ние сме постигнали на пазарите, е сравнима с риска, който носят нашите книжа, с кредитния рейтинг на България. Аз лично смятам, че инвеститорите въобще не могат да са недоволни, тъй като в сравнение с цените, които са в момента в еврозоната на подобни ценни книжа нашата доходност е достатъчно висока&rdquo;, обясни Григоров.<br /> <br /> Като намерение за използване на дълга беше обявено, че парите ще отидат за покриване на бюджетния дефицит, за изплащане на стар дълг, както и за заделянето на резерв, който да послужи при необходимост след оценка на активите на банките.<br /> <br /> &bdquo;От икономическа гледна точка един държавен заем би трябвало да се инвестира така, че да доведе до икономически растеж и от него да дойдат средства, които да послужат за погасяване на заема с лихвите. От тази гледна точка това, което е обявено в момента, нито една от тези три цели сама по себе си не води до икономически растеж&rdquo;, коментира изпълнителният директор на Агенцията за кредитен рейтинг.<br /> <br /> Според Григоров добрата новина е, че няма да се наложи банковата система да бъде подпомагана от държавата. /БЛИЦ<br />