Производители продължават да влагат в маслото немлечни мазнини в нарушение на законодателството и добрите производствени практики. Това показва проверка на Асоциация „Активни потребители”. Девет месеца след предишния тест на масло нищо не се е променило, констатират от асоциацията.
Резултатите от двете лаборатории са категорични &ndash; отново, както и през септември 2014, проверките са показали наличието на немлечна мазнина в 4 от 10 продукта, което представлява над 1/3 от изпитаните масла. При една проба то достига до изумителните 64%. В останалите проби, където е установено това нарушение, то варира между 10 и 48%.<br /> <br /> Маслата в които се откриват примеси са произведени от три компании. При две от тях, Хранинвест и Miltex, същото нарушение беше засечено при предишното ни изследване през 2014 и е очевидно, че тези фирми не са се повлияли нито от обществените негативни настроения, нито от надзора на БАБХ, коментират от асоциацията.<br /> <br /> Експертите уточняват, че влаганите заместители на млечната мазнина могат да бъдат растителни масла (напр. палмово масло), но могат да бъдат и хидрогенирани отпадъчни мазнини, свинска мас и др. Същите 4 продукта се характеризират и със завишено съдържание на вода, което не е декларирано на етикета. При три от марките съдържанието на вода не беше декларирано на етикета.<br /> <br /> Според българското законодателство продуктите с добавени немлечни мазнини задължително се обозначават като &bdquo;имитиращи&rdquo;, като на опаковката им се изписват вида и процента на заместителя.<br /> <br /> В почти всеки магазин можем да открием отделен щанд с имитиращи продукти, където етикетите коректно отразяват съдържанието. Както става ясно от тестовете ни, някои производители на &ldquo;имитиращи продукти&rdquo; не отбелязват това на етикетите, с което нарушават закона и мамят потребителите, твърдят от &bdquo;Активни потребители&rdquo;.<br /> <br /> От там напомнят, че при определени обстоятелства, вложените немлечни мазнини могат да са и опасни за здравето на хората. Имитиращите мазнини и повечето вода са благодатна среда за развитие на патогенни микроорганизми. Впрочем всяка необявена съставка може да бъде опасна за здравето на хора чувствителни към нея.<br /> <br /> Според асоциацията имитиращи продукти масово се предлагат в местата за обществено хранене като хотели, училищни столове, болници и др. Очевидна индикация за това е, че в единствената разфасовка от 10 гр. (която се използва масово от хотелите) е открита немлечна маз<br />