Българите предпочитат да трупат парите си в банки, вместо да харчат. Дори когато си купуват по-скъпи стоки или услуги като екскурзии в чужбина например, избират промоциите и по-евтините варианти.
Това става ясно от данните на БНБ за внесените и изтеглени пари в брой. 21,4 млрд. лв. са внесли българите &quot;на гише&quot; по разплащателните си сметки за първите 6 месеца на 2011 г. В същото време са изтеглени 18,5 млрд. лв. <br /> <br /> Повишената спестовност на гражданите се вижда и от данните, според които обемът на внесените пачки се увеличава със 7,16% спрямо първото полугодие на 2010 г., докато изтеглените пари нарастват с едва 2,4%. Освен това прави впечатление, че когато реши да харчи, българинът вече тегли по-малки суми. Средният размер на сумата, която е изтеглена в брой наведнъж от разплащателна сметка, е 2152,5 лв. за първото полугодие, което е с 10% по-малко от миналата година, когато са теглили средно по 2394,2 лв. Такива суми например се теглят, за да се плати екскурзия, обзавеждане или техника за дома, коментира &quot;Стандарт&quot;. <br /> <br /> Намалява и размерът на вноските по разплащателните сметки, но само с 4,1% до средно 1262,4 лв. на една операция. Сумата, която българското население е изтеглило в брой от офисите на банките, достига средно до 104,3 млн. лв. на ден (при 101,8 млн. лв. година по-рано). Обемът на внесената сума по разплащателни сметки нараства до 120,4 млн. лв. средно на ден, при 112,3 млн. лв. година по-рано. <br /> <br /> В същото време броят на разплащателните сметки се стопява с 38,4%. За първото полугодие на 2011 г. те са 9,3 млн. броя, докато година по-рано са били 15,1 млн. броя, което е с 5,8 млн. повече. Това означава, че или хората са принудени да закрият сметките си за да покрият основи разходи, или прехвърлят парите си по депозити с по-високи лихви.<br />