Мажоритарният дял от капитала на „Цигарена фабрика – Пловдив“ АД бе продаден на фондовата борса за 30 852 321 лева. Постигната цената е с 9.844 млн. лв. повече от обявената обща минимална цена за предлагания пакет от 78.12% (847 682 акции), предаде кореспондентът на БЛИЦ в Пловдив.
Така един брой акция достигна 36.569 лв., което е с 11.669 лв. (46.87%) повече от обявената минимална цена за една акция. След продажбата на мажоритарния пакет цената на акция се понижи до 26.72 лв. В наддаването за основния пакет са участвали повече от двама кандидат-купувачи. Акциите на „Цигарена фабрика – Пловдив“ АД бяха разпределени в два пакета – миноритарен от 3.12% (33 682 бр.) и мажоритарен от 75.06% (810 000 бр.), като определената минимална цена бе 24.90 лв. Ден по-рано чрез БФБ бе продадена и цигарената фабрика в Стара Загора. Решението за избора на този начин за раздържавяване бе взето още на заседание на тройната коалиция в Хисаря през февруари т.г. През май двете фабрики спряха работа, а работниците получиха солидни обезщетения. Въпреки това, хората се надяват че новите собственици имат интерес предприятията да заработят отново. /БЛИЦ