Ценните метали от старите ни мобилни телефони и компютри се извличат в други държави в Европа. Фирмите, които рециклират излезлите от употреба елуреди у нас, нямат разрешително да извличат златото и среброто от тях. Отпадъците се разглобяват и разделят на фракции. Част от тях като пластмаса, стъкло и метал остават в страната, а алуминият, златото и среброто се изпращат в преработващи центрове в Централна Европа.
От 1 милион мобилни телефони се извличат 16 тона мед, 350 кг сребро и 34 кг злато. Освен тях обаче в старите телефони и компютри има и вредни за здравето елементи. Кадмият се съдържа в батериите на лаптопите и е едно от шестте токсични вещества, забранени с евродиректива. <br /> <br /> Изолацията от поливинилхлорид (PVC) в старите монитори също е вредна. При изгаряне или неправилно депониране PVC освобождава диоксините и уврежда репродуктивната и имунната система, предупреждават специалистите. Живакът, който се използва в осветителните тела и плоските дисплеи, може да причини увреждане на нервната система, бъбреците и мозъка. <br /> <br /> Миналата година ЕС прие директива, според която през 2016 г. 45% от произведеното електрическо и електронно оборудване трябва бъде събирано от фирмите за рециклиране.