Концентрацията на серен диоксид в пловдивския квартал „Гаганица”, който снощи бе обгазен от аварирала цистерна, е понижена и е под праговата стойност за средночасовата норма.
Това показват замерванията на мобилната станция за контрол на качеството на атмосферния въздух на Регионалната лаборатория Пловдив към ИАОС, която е на мястото на инцидента. Най-високата замерена концентрация е 100 микрограма на куб.м. при средночасова норма 350 микрограма. Станцията ще продължи замерването в района обгазяването през следващите 24 часа, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Пловдив.
Експерти на РИОСВ-Пловдив направиха оглед на авариралата цистерна. На собственика „Диоксид” ООД са дадени предписания да представи в екоинспекцията информационен лист за условията за съхранение, товарене и разтоварване на опасно химическо вещество и необходимата документация за условията за съхранение на опасни химически вещества на територията на фирмата. Експертите ще извършат и проверка на място във фирмата. Ако са нарушени изискваните от нормативната уредба условия за съхранение на опасни вещества, ще й бъде наложена санкция.
Блиц припомня, че около 21.30 ч. изтече газ от цистерна, паркирана в двора на бившата „Мототехника“ на Карловско шосе в кв. „Гаганица“. Два часа по-късно е започнала евакуация на живеещите в района. Част от хората са се приютили при близки, други са пренощували във временен пункт в ДКЦ-3, трети обаче не са разбрали изобщо че има инцидент и са останали по домовете си.
Цистерната е собственост на фирма „Диоксид” ООД. Камионът е изведен още снощи извън територията на Пловдив и е под полицейско наблюдение. Прокуратурата е образувала дознание по чл. 350 и чл. 324 от НК – за замърсяване на въздуха, представляващо опасност за живота и здравето на хората, и за упражняване на дейност без съответното разрешение. Според окръжния прокурор Андрей Атанасов най-вероятно в бившата „Мототехника“ е организирана нерегламентирана станционарна станция за зареждане със серен диоксид. /БЛИЦ