Скалата Айдъл (Idol Rock) е доказателство за това, че по-добър архитект от природата няма. Гигантската канара (200 тона) изглежда така, сякаш всеки миг ще се катурне от мини-поставката си, но никога не го прави. Стои си така, откакто британците се помнят и никой не знае точно от колко време.
<br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="360" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/с2(3).jpg" /><br /> <br /> Скалата Айдъл е част от парк във Великобритания, Бримхам Рокс (Brimham Rocks), в който скалите предизвикват въображението ви на всяка крачка. Подобно на Белоградчишките скали, и тези са получили причудливи имена според формата си &ndash; Танцуващата мечка, Орелът, Горилата, Клатещите се скали.<br /> <br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="305" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/с3(2).jpg" /><br /> <br /> Достатъчно е веднъж да тръгнете по лъкатушещите като в лабиринт пътечки между скалите, за да се унесете така, че да забравите къде сте, с кого сте и колко часът е станало вече...<br /> <br /> <img width="510" vspace="2" hspace="2" border="2" height="383" alt="" src="/documents/newsimages/editor/201402/с4(2).jpg" /><br /> <br /> През лятото можете да си направите пикник, да хапнете сладолед, да поскитате по маркираните пътеки в района, да се катерите по причудливите скали или да надзърнете през телескопа, през който в ясни дни можете да видите на 65 км в далечината.<br /> <br /> <br /> <br /> <iframe width="510" height="400" frameborder="0" allowfullscreen="" src="//www.youtube.com/embed/VS8SyBVmNdU"></iframe>