Редът на планетите е нещо, което повечето от нас научават в училище: Меркурий, Венера, Земята, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун и до 2006 г. – Плутон.

Затова, земляни, ще ви простим, ако си мислите, че най-близкият ни планетарен съсед е Венера. В известен смисъл ще сте прави – в определен момент Венера приближава Земята по-близо, отколкото която и да е друга планета в Слънчевата система. По същия начин – и нейната орбита е по-близка до нашата в сравнение с останалите планети. В друг смисъл обаче ще грешите. Поне това е аргументът, изложен в статия, публикувана във Physics Today.

За да разпознаят най-близкия ни съсед, инженери от националната обсерватория „Лос Аламос“ и военния инженерен изследователски център на САЩ създадоха компютърна симулация, за да изчислят средната близост до Земята на три от най-близките до нас планети (Марс, Венера и Меркурий) за период от 10 000 години. Заради начина, по който планетите се подреждат по време на своите орбити, моделът показва, че Земята прекарва по-дълго време в по-голяма близост до Меркурий, отколкото до Венера или Марс.

„С други думи – средно Меркурий е по-близка до Земята планета, отколкото Венера, тъй като орбитира около Слънцето по-близо“, обясняват авторите.

В случая не става дума само за Земята. Допълнителните изчисления показват, че всички седем планети в Слънчевата система (без Меркурий) прекарват по-голямата си част от орбитата си в близост до „Крилатия вестоносец“, отколкото до която и да е друга планета. Звучи невъзможно? Ето как учените са достигнали до това заключение.

Резултатите се базират заключенията си на математическо уравнение, което приема орбитата на две планети за кръгла, концентрична и копланарна и изчислява средната дистанция между двете планети, докато се въртят около Слънцето.

Благодарение на нея „забелязахме, че дистанцията между две орбитиращи тела е най-малка, когато вътрешната орбита е в своя минимум“, обясняват авторите. В края на краищата те достигат до заключението, че средният орбитален радиус на Меркурий е 0.39 AU (астрономически единици – разстоянието между Земята и Слънцето), докато този на Венера – 0.72 AU.