Съветът на Европа създаде наръчник за интернет потребители, с цел да им помогне да разберат по-добре човешките си права онлайн и какво могат да направят, когато тези права са застрашени.
Наръчникът се фокусира върху правата, на които интернет оказва най-голямо влияние - достъпът до информация, защитата от дискриминация, свободата на изразяване, защита на личния живот, правото на образование и други, обясняват от Брюксел.<br /> <br /> Приет от Комитета на министрите, представляващ 47-те страни-членки на Съвета на Европа, наръчникът се основава на правата и свободите, съдържащи се в Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, по начина по който се интерпретира от Европейския съд по правата на човека.<br /> <br /> Приветствайки приемането на документа, генералният секретар Турбьорн Ягланд посочи, че правителствата и частните компании трябва да зачитат човешките права офлайн и онлайн. &bdquo;Ние ще работим с тях за прилагането на наръчника и за да гарантираме, че интернет потребителите ще имат достъп до ефективна защита, когато смятат, че правата им са били ограничени или нарушени&rdquo;, добави той.<br /> <br /> Наръчникът беше разработен с широки многосекторни консултации с правителства, частни компании, особено компании за телекомуникации и онлайн услуги, организации на гражданското общество и представители на техническата общност и научните среди.<br /> <br />