Има един случай в доклада, който сочи за 2016 година, за опит за неоторизиран достъп до системата. Той обаче се е оказал неуспешен, коментира пред "Правен свят" кадровикът


Господин Магдалинчев, резултатите от одитния доклад на системата за случайно разпределение на дела се оказаха фрапиращи.

Оказа се, че системата може да бъде обект на манипулация. Какво следва оттук нататък? 

Има доклад на една от фирмите, която ВСС определи за извършването на одит на системата за случайно разпределение на делата. Докладът излезе, представен е на ВСС, ще бъде разгледан най-вероятно в четвъртък на заседание на Пленума.

В доклада се посочва още, че има някои изключително съмнителни случаи на разпределение на конкретни дела. Ясно ли е към момента за кои дела става дума и в кои съдилища?

В доклада няма нито една констатация за конретни дела и за конкретни съдилища за неоторизиран достъп до системата. Такава информация в доклада липсва. Има констатации, че системата не е добре защитена от неоторизиран достъп от лица, които притежават електронен подпис. Но не се споменават нито конкретни съдилища, нито конкретни дела в тази посока.

Резултатите в доклада значат ли, че е оказвано влияние върху дела с голям материален интерес или високо обществено внимание, какъвто бе случаят с предсрочното освобождаване на Джок Полфрийман, например. Там бившият главен прокурор Сотир Цацаров откри наличие на конфликт на интереси между съдиите Калин Калпакчиев и Весислава Иванова и правозащитната организация БХК, която лично се ангажира с публична защита на австралиеца. Възможно ли е делото да не е попаднало случайно в състава на съдия Калин Калпакчиев?

Нито едно име конкретно не се сочи. Има един случай в доклада, който се сочи за 2016 година – опит за неоторизиран достъп до системата. Той обаче се е оказал неуспешен.

От доклада става ясно още, че админситрацията на ВСС не е съдействала напълно на одиторите да свършат работата си. Защо не е бил осигурен достъп до сървъра за случайно разпределение и ще бъде ли извършена проверка дали служителите на администрацията на ВСС са опитали да саботират проверката?

Не мога да ви кажа защо това е станало така. В тази посока мисля, че има някаква констатация на фирмата, която е извършила одита. Дали е така или не е така не мога да кажа и дали членове на администрацията са се опитвали да саботират проверката. Въпросът е какъв е бил обхватът на проверката.

Кой следва да понесе отговорност, ако се окаже, че редица дела не са били разпределени съвсем "случайно"? Към момента звучи нереалистично да бъде извършен цялостен одит на разпределението на всички дела от внедряването на системата досега, но това не трябва ли по някакъв начин да бъде проверено все пак?

Не знам кой трябва да понесе отговорност в конкретния случай. Ние говорим за слабости на системата за случайно разпредеделение на делата, откъм нейната защита. Нали се сещате, че който и да е с квалифициран електронен подпис влиза в системата и неговия IP-адрес е посочен в системата, тогава той разпределя и нещата си вървят такива, каквито са. Тук обаче говорим за неоторизиран достъп, за лица, които са външни на системата, а не тези, които имат това право. Защитата е проблем на системата тогава и в тази посока трябва да се работи – да бъде защитена от външен достъп.

Ще бъде ли изградена нова система и какво ще представлява тя?

Нека мине през Пленума въпросът и да видим какво ще реши – дали да се изготви нова система или пък тази да се усъвършенства. Но, ако има сериозни такива опити за пробив, може би е по-добре да се направи нова система.