Ловчанска митрополия разпространи особеното мнение на архиерея си Гавриил тази вечер, което на практика защитава избора на Варненския владика Кирил за наместник-председателят на Светия Синод и атакува Пловдивския митрополит Николай. В документа се акцентира върху факта, че наместник-председателят на Светия Синод трябва да управлява и Софийска епархия.
Ако лицето, което ще управлява Софийската епархия до избирането на нов патриарх, не е идентично с Наместник-председателя на Светия Синод, който според Устава на БПЦ трябва да управлява и Софийска епархия, това може да създаде съмнение в легитимността на бъдещия новоизбран Български патриарх, се посочва в изявлението.&nbsp;<br /> <br /> &quot;Рано призори на 6 ноември 2012 година се представи в Господа Негово Светейшество Българският патриарх Максим. В същия ден се състоя извънредно заседание на Светия Синод на БПЦ, според Устава на БПЦ ръководено от старшия член на Намаления състав на Светия Синод Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий. Отсъстваха четирима митрополити. Като първа точка на заседанието митрополит Григорий предложи да бъде избран Наместник-председател на Светия Синод и предложи конкретно име за това. Врачанският митрополит Калиник предложи за Софийска митрополия да бъде избран Пловдивският митрополит Николай, а за Наместник-председател Сливенският митрополит Йоаникий. <br /> <br /> Без да сме оспорвали личностите на предложените митрополити, Ние заявихме по този въпрос особено мнение по два аспекта:<br /> 1. Предложихме в името на съборното начало в светата Църква да се отложи с няколко дни този избор и да се даде възможност на отсъстващите митрополити да вземат участие, имайки предвид огромната важност на такова решение и отговорността ни пред Бога и народа;<br /> 2. В юридически аспект решението на Светия Синод в пълен състав, взето на 06.11.2012 г., с което е избран временно управляващ на Софийска eпархия, е противозаконно и противоуставно.<br /> То противоречи на нормата на чл. 10 ал. 1 от Закона за вероизповеданията, която определя, че Българската православна църква се представлява от Българския Патриарх, който е и Митрополит Софийски. <br /> <br /> Следователно Софийска света митрополия не може да се управлява и представлява от друго лице, освен от Българския патриарх.<br /> Как следва да се процедира, когато Патриаршеският престол и Софийска света митрополия овдовеят, е регламентирано в нормата на чл. 42 ал. 1 от Устава, която е ясна и категорична. <br /> <br /> Когато Патриаршеският престол овдовее, Светият Синод временно се ръководи от старшия по митрополитско служение член на намаления му състав до избирането на Наместник-председател, което се извършва в седемдневен срок от овдовяването на Патриаршеския престол. <br /> <br /> Следователно това правило се отнася и за Софийска света митрополия, която следва да се ръководи от Наместник&ndash;председателя до избирането на Български патриарх и Софийски митрополит. <br /> Нормата на чл. 42 ал. 1 от Устава на Българската православна църква е специална по отношение на нормата на чл. 84 ал. 1 от Устава. <br /> <br /> Процедурата за управление на овдовяла епархия, която е регламентирана с нормата на чл. 84 ал. 1 от Устава, се отнася за всички епархии с изключение на Софийската.<br /> <br /> Това е така, защото Законът за вероизповеданията и Уставът на Българската православна църква-Българска Патриаршия поставят идентитет между личността на Българския патриарх и Софийския митрополит&rdquo;, се посочва в особеното мнение.&quot;<br /> <br /> <strong>Гергана ДИМИТРОВА, БЛИЦ </strong><br />