Ген.-лейтeнант д-р Ангел Антонов оглави Националната служба за охрана (НСО) преди 3 седмици. Какво наследство завари? Подреди ли приоритетите си? И как 20-годишният му стаж в МВР ще му помогне да подобри работата на службата за охрана? Ген.-лейтенант д-р Ангел Антонов отговоря пред "Стандарт" в първото си интервю.
<strong>- Ген. Антонов, поехте службата в сложен момент, между евроизбори и предсрочен вот. Отразява ли се това на работата на служителите?<br /> </strong>- Както е известно, предишният началник на НСО бригаден генерал Тодор Коджейков подаде оставка през февруари 2014. По тази причина не намирам нищо необичайно или извънредно по отношение на момента на моето назначаване - 3 месеца по-късно. НСО и нейните служители по статут са деполитизирани и надпартийни и дейността им не се влияе от политическия цикъл, включително и от насрочване на избори. Атмосферата в НСО е работна и позитивна.<br /> <br /> <strong>- Имаше питания относно вашето назначение и дали годините и &quot;звездите&quot; ви отговарят на длъжността. Как бихте отговорили на тях?<br /> </strong>- Компетентните институции, в случая Министерският съвет и президентът на републиката, са преценили и приели моята кандидатура. При съобразяване с действащото законодателство и подзаконова уредба ми бе дадено съответното военно звание - генерал-лейтенант.<br /> <br /> <strong>- Появиха се спекулации относно факта, че сте политическо назначение, защото не сте част от системата. Как ще ги оборите?<br /> </strong>- Нека да припомня. Имам зад гърба си 18 г. стаж в полицейските структури на МВР, от които 5 г. бях зам.-директор и директор на Националната полиция. В това ми качество имах законово регламентирани задължения и отговорности както в областта на противодействие на престъпността, така и за управление на силите за охрана и поддържане на обществения ред. Фактът, че не съм работил в НСО, не може да бъде аргумент в подкрепа на тезата за политическо назначение или за липса на професионализъм. Още повече, че ако погледнете назад във времето, ще установите, че след началото на демократичните промени от петима началници на НСО двама са дошли от МВР. С моето назначение, ако ми позволите да се пошегувам, се постига баланс на управлението.<br /> <br /> <strong>- Едно от изискванията на президента към бъдещото ръководство на НСО беше в посока на затвърждаване на правилата чрез изработване на Закона за НСО, който да бъде внесен и разгледан от Народното събрание. Защо е толкова важно да бъде приет?<br /> </strong>- Позволете ми да разгледам по-широко вашия въпрос. Сред основните положителни фактори за вътрешната сигурност са утвърждаването на ролята на демократичните институции и процедури за парламентарен и граждански контрол върху тях. В Стратегията за национална сигурност се посочва, че законите и подзаконовите нормативни актове в областта на националната сигурност се разработват съобразно динамиката на обществените отношения. Нормативната уредба цели изграждане на единно, непротиворечиво правно пространство в сферата на сигурността. Към момента има приети или са в процес на финализиране част от законодателните актове (Закон за ДАНС, Закон за МВР). Предстои внасяне и разглеждане от Народното събрание на още 4 законопроекта, между които и този за НСО. С последния ще бъдат регламентирани цялостно правомощията, принципите и дейността на Националната служба за охрана, статута на нейните служители, взаимодействието с други държавни органи и организации, отчетността и контрола върху службата. Ще бъде запазен военният статут на служителите, като основание за това е особеният характер на дейностите, свързан с изпълнение на държавната служба.<br /> <br /> <strong>- Президентът заяви, че очаква от службата приемственост, надграждане на добрите практики и професионализъм. В тази връзка какво е наследството, което заварихте от предшественика си г-н Тодор Коджейков и смятате ли да правите ревизия?<br /> </strong>- Встъпих в длъжност с убеждението и разбирането, че ще изпълнявам новите си задължения и отговорности, като се ръководя единствено от принципите за професионализъм, екипност, надпартийност, ефективно междуведомствено сътрудничество. Анализът и оценката на състоянието са задължителни в управленския цикъл, за да се коригират установени недостатъци и да се надградят добрите постижения. В този смисъл няма нищо необичайно и няма личен момент в т.нар. ревизия. Курсът на реформи се реализира при спазване на принципа за баланс на приемственост и обновление.<br /> <br /> <strong>- Още по време на визитата на държавния глава при вас заявихте, че няма да има чистка. Какви са първите стъпки, които ще предприемете след като вече се запознахте с работата?<br /> </strong>- Да, промяната се осъществява и ще продължи да се провежда спокойно, без &quot;чистка&quot; по конюнктурни и непрофесионални критерии. Предстоят структурни и персонални промени, за да се оптимизира организацията, управлението и контролът върху дейността, с фокус върху по-ефективно използване на наличните материални и човешки ресурси.<br /> <br /> <strong>- Работата на служителите на НСО е доста напрегната. Ще има ли смяна на работния темп и ротация на екипите, обезпечаващи охраната на ВИП-овете?<br /> </strong>- В момента извършваме оценка на екипите и ще преценим в много кратък срок дали е необходимо да направим промени в разстановката, включително, ако се налага да въведем ротация. <br /> <br /> <strong>- Как ще решите въпроса с пенсионерите в службата и ще дадете ли шанс на младите хора да заемат техните позиции?<br /> </strong>- При служителите, придобили право на пенсия за осигурителен стаж, ще се подхожда конкретно и диференцирано. При равни условия ще дам шанс и приоритет на по-младите.<br /> <br /> <strong>- Кои са държавните мъже, задължително охранявани от службата?<br /> </strong>- Съгласно Правилника за устройството и дейността на НСО службата осигурява лична, постова и техническа охрана, специализиран транспорт и пропускателен режим по месторабота, местоживеене, пребиваване в страната и в чужбина на президента, председателя на Народното събрание (НС), министър-председателя и вицепрезидента. НСО също така осигурява лична охрана и транспорт на председателя на Конституционния съд, на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд, на главния прокурор и на омбудсмана. При повишена степен на застрашеност им осигурява и друга охрана на основание решение на комисия. <br /> <br /> <strong>- Има ли сигнали за сериозни заплахи към някои от охраняваните от НСО лица?<br /> </strong>- Да, има такива сигнали, но по разбираеми причини те не могат да бъдат огласени.<br /> <br /> <strong>- Кои са застрашените хора в държавата? Как се взема решението за охраната им? НСО има ли крайната дума?<br /> </strong>- Повишена степен на застрашеност е обективно състояние, което се преценява на базата на конкретна информация, постъпваща от службите за сигурност и обществен ред и по линия на международното сътрудничество. Самото решение за охрана и други мерки за сигурност се взема от комисия, чийто състав се определя от президента. Кръгът на лицата, които могат да бъдат охранявани при повишена степен на застрашеност са: народни представители, министри, кметът на Столична община и членове на Сметната палата, лица, заемали длъжностите президент, председател на НС, министър-председател и вицепрезидент, както и членове на техните семейства. Кандидатите за президент и вицепрезидент по време на предизборна кампания също могат да бъдат охранявани, ако са налице предпоставки за това. По решение на Министерския съвет НСО може да поеме охраната и на други застрашени лица.<br /> <br /> <strong>- Нужни ли са по-строги правила за шофьорите, чиито грешки са най-честите критики към службата?<br /> </strong>- Съгласно Закона за движение по пътищата специалният режим на определени категории автомобили не освобождава водачите им, както и тези на съпровожданите ги автомобили, от задължението да управляват МПС по безопасен начин. В този смисъл законът задава ясно и императивно правило за поведение, чието нарушение влече след себе си административно-наказателна или наказателна отговорност. Възникващите в реалния живот усложнени ситуации или инциденти често се причиняват от неспазване на правилата и от двете страни - от служителите на НСО и от другите участници в движението. Повишени изисквания и завишени санкции спрямо служителите на НСО са необходими, но паралелно с това ще работя много сериозно за възпитанието и допълнително повишаване на квалификацията им. <br /> <br /> <strong>- Хората често се възмущават, когато се затварят улици или се харчат извънредно пари за охрана на някой политик. Оправдано ли е това?<br /> </strong>- Затварянето на улици за движение не е във функционалната компетентност на НСО. Оперативното решение се взема от органите по организация на обществения ред и сигурност. Тази мярка се прилага само в случай на необходимост и се надявам гражданите да се отнасят с разбиране към временните затруднения. <br /> <br /> <strong>- Коментира се, че НСО събира нерегламентирано информация за лицата, които охранява. Как бихте отговорили на тези обвинения?<br /> </strong>- НСО не събира нерегламентирана информация за лицата, които охранява. При наличие на данни за военно длъжностно престъпление от служители - превишаване или неизпълнение на задълженията по служба, от които са произтекли вреди, събраните материали се предават на Военна прокуратура. <br /> <br /> <em><strong>Велислава ПАНОВА, в. &quot;Стандарт&quot;</strong></em>