Защитените влогове в КТБ ще се изплащат само в левове. Ако парите ви са във валута, те ще се смятат по курса на БНБ от 4 декември 2014 г. Това съобщи за "Стандарт" Росен Николов, председател на управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ).
Ако имате няколко влога в различни валути, те се превалутират по фиксинга на БНБ за 4 декември за съответната валута. Парите ще се сумират, ще се прибавят лихвите до датата на отнемане на лиценза, ще се регистрира един влог и от него ще се изплатят 196 хил. лв., ако сумата е по-голяма. Ако е под 196 хил., се изплаща колкото е. Не е нужно парите да се теглят още същия ден, когато се обяви началото на плащането. Курсът по превалутирането обаче е фиксиран и датата е 4 декември 2014 г., обясни Николов. Иначе депозитите могат да се потърсят и изплатят до 5 години след тази дата, когато по закон изтича общата давност. Същото важи и за разплащателните и всички други сметки в КТБ.<br /> <br /> Още на 25 ноември ще стане ясно кои точно ще са обслужващите банки, през които ще се изплащат депозитите на гражданите в затворената КТБ. Тогава вложителите ще узнаят в кой трезор ще си получат парите. Разпределението ще става в зависимост от последната цифра на ЕГН-то или БУЛСТАТ на вложителя. Например, ако вашето ЕГН завършва на 1, вие ще отидете в търговска банка Х, ако завършва на 2 - в банка Y, и т. н., поясни Николов. Така на 4 декември, когато ще започне изплащането на парите на хората, няма нужда да се ходи в КТБ, за да се вземат някакви бележки, както се спекулираше из медиите, допълни той. Гражданите са достатъчно стресирани и обидени от този дълъг период на чакане и несигурност, за да ги разкарваме още, коментира още шефът на ФГВБ. Затова работата и преговорите с банките са започнали още през юли. <br /> <br /> Всеки вложител само с личната си карта ще може да отиде в определената според ЕГН-то му банка. Там ще получи стандартна по текст декларация, която подписва в уверение, че няма свързаност със собствениците или хора от управляващите органи на банката. В противен случай законът го изключва от гаранцията. След подписването на декларацията може да получи сумата от депозита си. Вариантите са парите да бъдат изтеглени на каса или преведени в друга банка. Може да се използват и продуктите на банката, която изплаща парите, като по желание клиентът ги остави на влог там./БЛИЦ<br /> <br /> <strong>1,6 млрд. лв. не достигат във ФГВБ, за да може да се изплатят всички гарантирани депозити, които са общо 3,7 млрд. Обсъждаха се няколко варианта за набавяне на сумата, но в петък, 7 ноември, управителният съвет на ФГВБ е взел окончателно решение. Първо ще поиска заем от държавата, паралелно с това се работи по синдикиран заем, който да се вземе от две глобални банки в размер до 500 млн. евро (950 млн. лв.). До края на годината синдикираният заем ще бъде договорен и с него ще може да се изплати частично държавният кредит, поясни Росен Николов. Няма да се емитират ДЦК, както предварително се смяташе. Изчисленията на фонда сочат, че след разпореждането с масата на несъстоятелността, остатъкът ще стигне да се покрие недостигът, който ще се вземе като заем. </strong><br />