Комисията за защита на потребителите (КЗП) и Е.ОН България започват сътрудничество в интерес на потребителите, бе съобщено след среща между председателя на КЗП Дамян Лазаров и председателя на Управителния съвет на Е.ОН България Гюнтер Шуберт. Двете страни ще подготвят програма за съвместни инициативи.
Едната от тях ще бъде свързана с обслужването на жалби на потребители, постъпили в КЗП, по които комисията ще се обръща директно към компанията, като по този начин ще бъде намален срокът на предоставянето на отговор.
Ще има разяснителна кампания за съдържанието на сметките за електроенергия. Експертите на комисията и дружеството ще обсъдят заедно възможността сметките за електроенергия да бъдат възможно най-разбираеми за потребителите, без това да е в противоречие със задълженията на компанията, произтичащи от нормативната база и регулаторната рамка. /БЛИЦ