На 12 декември 2018 година в «София хотел Балкан» се състоя тържествен прием по случай националния празник на Казахстан – Деня на независимостта.

Събитието уважиха повече от 200 гости, сред тях – представители от президентството, правителството и министерството на външните работи, народни представители, ръководители и дипломатически състав на чуждите дипломатически представителства, учени, експерти, бизнесмени, казахска диаспора.

В изказването си ръкодителят на дипломатическата мисия на Република Казахстан Темиртай Избастин отбеляза, че през 27-те години суверенно развитие под ръководството на президента Нурсултан Назарбаев, в Казахстан е създадена солидна икономическа основа, осигурена политическа стабилност, запазени мир и разбирателство между всички етноси и вероизповедания. Казахстан е пълноправен и отговорен участник на международните отношения.

Бе установена държавната граница, приета Конституцията и националната валута. Казахстан се отказа от ядреното оръжие, установи приятелски отношения с всички държави и определи стратегически насоки в развитието на страната. Казахстан бе председател в авторитетни международни организации, такива като Съвет за сигурност на ООН, Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, Организация за ислямско сътрудничество и Шанхайска организация за сътрудничество.

За Казахстан това е показател за висока оценка и доверие от страна на световната общност.

Между Казахстан и България са установени изключително приятелски отношения, а това допринася за по-нататъшно укрепване на двустранното сътрудничество.