От 3 на 5 лева става таксата за заверка на пълномощно, декларация или заявление при нотариус, реши кабинетът. Освен тарифата по Закона за нотариусите и нотариалната дейност, променят се и таксите, събирани от Агенцията по вписванията, съдилищата, прокуратурата, следствените служби и правосъдното министерство.
20 лв. ще струва заверката на актове за собственост на земеделски земи и гори и на договори за доброволна делба. При прехвърляне на движимо и недвижимо имущество поскъпването е значително по-голямо, защото е процент от стойността на сделката. 
При продажба на имот за над 500 хил. лв.таксата на нотариуса може да достигне 7 хил. лв. За малките имоти от 1 до 10 хил. лв. ще се  плащат 34,50 лв. плюс 1,5% за горницата над 10 хил. лв. /БЛИЦ