Столична община да потърси възможности за подмяната на княжевския лифт по програма ДЖЕСИКА за финансиране на общински проекти, които имат възвръщаемост от такси за услуги, планират от екоминистерството. На заседание по инициатива на министър Нона Карджова бяха представени краткосрочни и дългосрочни мерки, за да стане Витоша по-достъпна за отдих и спорт с минимални вреди за природата, съобщи пресцентъра на ведомството.
В срещата участваха главният архитект на София Петър Диков, областният управител на област София Данаил Кирилов, директорите на Изпълнителната агенция по горите инж. Бисер Дачев, на Националната служба за защита на природата Михаил Михайлов, на дирекцията на природен парк Витоша Тома Белев и др.<br /> <br /> Бяха разгледани състоянието на обществения транспорт и проблемите, свързани с туристическата инфраструктура и с достъпа и паркирането на лични автомобили в природния парк. Акцент по време на обсъждането беше поставен върху необходимостта да се потърси алтернатива на използването на лични автомобили на територията на парка.<br /> <br /> Участниците в срещата се обединиха около пакет от мерки за съвместно изпълнение. Беше решено в кратък срок Столична община съвместно с управата на парка да преразгледат маршрутите на градския транспорт и да предложат нови линии, които да свързват основните изходни точки от подножието на планината до основните центрове &bdquo;Алеко&quot; и &bdquo;Златните мостове&quot;, а също и осигуряване на подстъпите от подножието с паркинги. Целта е да се осигури достъпен обществен транспорт до високата част на планината като реална алтернатива на използването на лични автомобили.<br /> <br /> Препоръчано беше МОСВ да осигури съдействие за по-бързото реализиране на дейностите по спечелените два проекта по Оперативна програма &bdquo;Околна среда&quot; за възстановяване на мрежата от алеи, където е сериозно пострадала от ерозия, и за изграждане на нови алеи; да бъдат предложени за финансиране по програмата също и проекти за изграждане на спомагателни съоръжения - писти за велосипеди, тоалетни и пр., като едновременно с това се пристъпи към разработването на устройствен проект за развитие на туристическата инфраструктура.<br />