Публикацията за заетите места в Университета - 70, далеч не отговаря на действителната. Тоива твърди в писмо до пернишкия сайт zapenik ректорът на висшето училище доц. д-р Борислав Борисов.
От Пернишкия университет поискаха право на отговор от сайта във връзка с публикацията: &quot;СМЕТКАТА: Никой не ще да учи в пернишкия ВУЗ&quot;:<br /> <br /> &quot;Публикуваните данни се отнасят за изминалата учебна 2010/2011 г., т. е. за първата година от съществуването на Европейския политехнически университет (ЕПУ). Всеки непредубеден журналист може да направи справка за това с колко студента са започнали други университети у нас&quot;, се казва в писмото и се изреждат имената на&nbsp; Американски университет в България и Нов български университет. Според ректора от сравнението може да се съди дали&nbsp; цитираният брой е недостатък или комплимент за ЕПУ.<br /> <br /> По думите на Борисов публикуваните данни се отнасят само за българските студенти, но не и за чуждестранните, а в&nbsp; ЕПУ се обучавали предимно чужди студенти, тъй като обучението е само на английски език.<br /> <br /> &quot;Не може да се сравняват университети с пълен цикъл на обучение във всички курсове и такива, които са нови и обучават студенти само в първи курс. Както и не бива да се сравняват университетите само на база на българските студенти, игнорирайки чуждестранните. Още по - нецелесъобразно е да се сравняват университети с преподаване на български език с такива, в които се преподава на друг език и по това да се съди за предпочитаемостта или авторитета на учебното заведение. <br /> <br /> &quot;Нима за някой е тайна, че обучението на английски се предпочита отдалеч по-тясна аудитория в сравнение с масовото обучение на български език&quot;, пита риторично Борисов и напомня на всички медии в страната какво е името на Европейския политехнически университет, тъй като всичките му интерпретации говорят единствено за неосведоменост.<br /> <br /> <br />