Доц. д-р Запрян Козлуджов е новият ректор на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски.
Той ще бъде начело на ВУЗ-а&nbsp;в следващите 4 години. <br /> <br /> Доц. Козлуджов бе избран с&nbsp;203 гласа от общо 346 делегати на Общото събрание на висшето училище. <br /> <br /> До момента той бе заместник по учебната част на досегашния ректор проф. Иван Куцаров.<br /> <br />