Учениците ще бъдат гонени от час, ако нарушават дисциплината или се държат неприлично. Ще бъдат отстранявани от училище за деня и ако носят неприветливо облекло или са употребили алкохол. Това предвижда проектозаконът за училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка.
Въвежда се и официална забрана за ползването на мобилни телефони в час. Законопроектът предвижда и оценка за поведение, като тя ще се понижава при системни нарушения.  Последиците от подобни мерки образованителният министър Даниел  Вълчев обясни с „лишаване от право на стипендия при отличен успех”. „При равен бал при кандидатстване, независимо за какво, ще се предпочита ученика, на който не е наложена такава мярка”, посочи министърът.

Основно образование да се завършва след 7 клас, предвижда още проектозаконът. Предлага се още гимназиалната степен да бъде разделена на два етапа. Първият да обхваща 8, 9 и 10 клас, а вторият – 11 и 12 клас.  Вторият етап ще е за профилирана и професионална подготовка и ще е задължителен за желаещите да учат висше.

Въвежда се и задължителна "забавачка" преди първи клас. От 1 до 4 клас няма да има повтарящи ученици. За тези, които изостават в учението, са предвидени допълнителни часове. Родителите пък ще имат право на 8 часа годишен отпуск, за да се срещат с учители.  /БЛИЦ