Отиде си професор д-р Иван Христов – заслужил лекар и основател на Клиника по химиотерапия на злокачествени тумори. Роден на 22.09.1922 г., професор Иван Христов посвещава живота си на медицината. Той е един от първите преподаватели и създател на Катедрата по военнополева терапия и особено опасни инфекции.
През периода 1959-1960 г. служи като военен лекар в Трета българска медицинска бригада, изпратена във Виетнам по време на Индокитайската война и през 1962-1963 г. в Първа българска медицинска бригада, командирована в помощ на борещия се срещу френските колонизатори Алжир.<br /> <br /> Основава през 1965 г. и е първи ръководител на Клиника по химиотерапия на злокачествените тумори, става заместник-директор на Националния онкологичен център, заместник-директор на Институт за лечение на чуждестранни граждани.<br /> <br /> Откривател на нови методи за лечение. <br /> <br /> Автор е на повече от 170 научни публикации и на десетки в съавторство, преведени на всички световни езици. Редактор на специализирани медицински списания.<br /> <br /> Създател е на фондация, носеща името &bdquo;Проф. д-р Иван Христов&rdquo;. Учредител е на ежегодна награда за даровити ученици. Безкористен дарител на музеи, Военномедицинската академия, читалища и библиотеки.&nbsp;/БЛИЦ