Прекратено е досъдебното производство за наводнението в Цар Калоян миналия август. Вещите лица от Академията на науките са очертали три основни причини за наводнението.

Първата е изключително интензивният валеж от 291 литра на кв.м. какъвто според експертите пада веднъж на 10 000 години. Втората причина е недостатъчната проводимост на коритото на река Хлебаровска и третата не доброто техническо състояние на два от язовирите, от които е придошла още вода. Постановлението е изпратено до наследниците на загиналите от наводнението осем души и на хората, чиито къщи бяха разрушени от бедствието. Те могат да го обжалват в седемдневен срок от датата на получаването му. Информацията е на радио Шумен. /БЛИЦ