По-качествени, но по-скъпи пътища, предстои да се строят в страната. Това е мнението на изпълнителния директор на Камарата на строителите в България инж. Мирослав Мазнев, който в предаването "Денят на живо" по Канал 3  коментира новата нормативна уредба, която трябва да бъде приета и да влезе в действие по отношение на строителството на пътищата.

"С изменения на технологиите се налагат и нови форми и методи за изпълнение на отделни видове работа при строителството на пътищата. Отделно и безопасността не бе отразена в досегашните изисквания и това наложи да се преработят нормативните документи по отношение на проектирането и безспорно голяма част от тях са отразени. На този етап наистина ще се появят нови изисквания, доста по-високи, както към самата конструкция на пътя, така и към пътната безопасност. Това ще подобри състоянието и безопасността, но всичко това безспорно ще касае и цените. При всяко положение, когато се работи по-качествено, когато се прилагат по-съвременни методи, ще изискват и допълнителни средства. По някакъв начин това ще доведе до завишени стойности на спрямо сегашните. Но да уточним – става дума за по-здрав път и по-сигурен", обяви инж. Мазнев.

Предишната нормативна уредба за строеж на пътищата е от 2000 г., но според експерта новите изисквания не са чак толкова закъснели, тъй като е необходима стабилност в по отношение на нормативните актове и не може те постоянно да бъдат променяни.

„Всяко нещо като се подобри като качество, е нормално да се подобри и като дълготрайност. Така че е естествено да се удължат и гаранционните и експлоатационните срокове. Но нека да кажем и още нещо – поддръжката в гаранционните срокове също изисква средства. Така че удължаването на гаранционните срокове също ще доведе до оскъпяване”, поясни шефът на Камарата на строителите по отношение и на новите гаранционни срокове, които е предвидено да обхващат по-дълъг период.

Той говори и по темата за обществените поръчки в сферата на строителство и изрази готовност на бранша да кандидатства изцяло дигитално за тях.

"Много непрозрачности могат да се открият по отношение на обществените поръчки, тъй като една документация, която се готви, тя отива в папки при определени хора. И се проследява само от определени хора. Например една магистрала или голям път, проектът ѝ е с хиляди страници и папки. Това няма как да бъде публично, а когато е на електронен носител, може да бъде”, каза изп. директор на Камарата на строителите.

Мирослав Мазнев обяви, че ще бъдат повишени заплатите на работниците в строителния сектор, но изтъкна, че съществува проблем с липса на кадри.