„Слънчев бряг” АД е единственият собственик на инфраструктурата на най-големия ни курортен комплекс. На 18 февруари 2015 г. Върховният касационен съд окончателно реши спора за собствеността върху една от малките улици в комплекса в полза на акционерното дружество. Това съобщиха от дружеството в писмо до медиите.
Съдебният спор за една от второстепенните улици в Слънчев бряг се считаше за &bdquo;пионерно дело&rdquo;, защото решение по него би могло да предопредели бъдещи спорове за собствеността върху цялата пътна инфраструктура на курорта.<br /> <br /> Обект на спора бе улица с дължина от близо 250 метра и с площ 1737 кв.м. Община Несебър предяви претенции за собственост върху нея и заведе дело през 2012 г. То на два пъти бе разглеждано от Районния съд в града. На 28 юни 2013 г. несебърският съд реши, че собственик на улицата е общината, което &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД оспори в Бургаския окръжен съд. На 25 февруари 2014 г. Окръжният съд отмени изцяло Решение №112 от 28.06.2013 г. на Районния съд в Несебър и отхвърли предявения от общината иск. По-висшата инстанция окачестви решението на несебърския съд като &bdquo;незаконосъобразно и некореспондиращо с ефективното ни гражданско законодателство&rdquo;. Това не удовлетвори ищеца &ndash; Община Несебър, и решението бе обжалвано на последна инстанция. <br /> <br /> Казусът по този дълъг и безсмислен съдебен спор е прост и ясен. Държавата е построила комплекса, а &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД е правоприемник на държавното предприятие, което е стопанисвало инфраструктурата му. Цялата пътна инфраструктура на Слънчев бряг е включена в капитала на дружеството, 75% от който са държавна собственост и по силата на &amp; 7, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация не може да се считат за общинска собственост. Дори самият ищец &ndash; Община Несебър, нееднократно в годините е утвърждавал собствеността на &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД. <br /> <br /> Кметът на Община Несебър е издал акта за държавна собственост през 1995 г., а различни разрешителни, данъчни и експертни оценки с печата и атрибутите на общинска администрация нееднократно са признавали правото на собственост върху уличната и алейна мрежа на &ldquo;Слънчев бряг&rdquo; АД. Въпреки твърденията на общината, улицата не е била отчуждавана. Тя е включена в застроително-регулационния план, което не променя статута й. <br /> <br /> &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД успя да защити собствеността си чрез необорими доказателства, твърдят от дружеството. Върховният касационен съд остави в сила решението на Бургаския окръжен съд, според което собственик на малката уличка е акционерното дружество. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. <br /> <br /> Държавата е вложила милиони в изграждането на инфраструктурата на комплекса. По- късно само за рехабилитацията на малката спорна уличка са изразходвани 90 хил. лв. Съдебният спор за нея е наистина &bdquo;пионерен&rdquo;, защото показва, че обогатяването на определени групи в Слънчев бряг за сметка на обществото няма да бъде допускано. <br /> <br /> Получава отговор и въпросът кой има интерес от воденето на подобни съдебни спорове? В това дело пряко бяха ангажирани адвокати на Съюза на собствениците - организация, променяща позициите си по възлови за комплекса въпроси, съобразно интереса на някои от членовете й. Усилията на &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД да пресече незаконното строителство, да премахне незаконните обекти, да гарантира спокойствие и сигурност на туристите са препятствие пред желанието за бързи и лесни пари &ndash; интерес, в името на който бяха загубени години съдебно време и пари на данъкоплатците, се казва още в писмото на дружеството. /БЛИЦ <br /> <br /> <br /> <br />