Държавната агенция "Метрологичен и технически надзор" е разпоредила в срок от два месеца да бъде изпразнен язовир "Черешов дол" в Априлци, съобщават от областната администрация.
Решението е след проверка, направена от представители на ГД &quot;Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях&quot; към Агенцията, Регионална дирекция &quot;Пожарна безопасност и защита на населението&quot; в Ловеч и Областна администрация.<br /> <br /> Експертите са установили, че състоянието на язовира не е добро. Преливникът е увреден, а изпускателят не работи. По информация на служител от Общината шахтата на изпускателния кран в езерото е дори бетонирана. Има съмнения за просмукване на вода през стената. Не са изпълнени направените при предходни проверки предписания и към февруари т. г. язовирът е пълен и прелива. Той е опасен, тъй като се намира непосредствено над град Априлци и при скъсване на стената може да залее част от града. Язовирът е с площ от около 15 декара и приблизителен обем от 50 000 м3, строен от някогашното АПК в града. Няма собственик.<br /> <br /> При земеразделянето в средата на 90-те години на бившите собственици на земята неправомерно са издадени скици, което сега затруднява изясняването на собствеността. Без правно основание водоемът през последните години се е стопанисвал от местно ловно-рибарско сдружение, което е наблюдавало водния обем и почиствало язовирната стена. От сдружението били осигурили и възможност да се изпуска вода от езерото чрез поставяне на тръба и спирателен кран.<br /> <br /> Според Закона за водите при спор или неяснота относно собствеността на язовир областният управител осъществява организацията и техническата му експлоатация до влизането в сила на съдебното решение или до установяване на собственика. Именно затова ДА &quot;Метрологичен и технически надзор&quot; е разпоредила изпразване на водния обем, съобщават още от администрацията. Списъкът на потенциално опасните язовири в област Ловеч последно е актуализиран през април 2015 г. и в него попадат 25 обекта. От тях единствено язовир &quot;Черешов дол&quot; е с неустановена собственост./БЛИЦ&nbsp;<br /> &nbsp;