След анализ на събраните в хода на разпоредената на 07.03.2016 г. от Окръжна прокуратура – Пловдив проверка на законността на събарянето на тютюневия склад зад автогара Юг в Пловдив, на 08.03.2016 г. по случая е образувано досъдебно производство, водено на този етап срещу неизвестен извършител. В периода 05-06.03.2016 г. неизвестен за сега извършител е наредил осъществяване на противозаконна дейност в защитена територия за опазване на културното наследство – събаряне на сградата, която е разположена в охранителната зона на архитектурно-строителна недвижима ценност „Тютюнев склад“ на ул.“Одрин“ (ул.“Н.Гълъбов“), деклариран с писмо №6600 от 25.11.1975 г. на НИПК, като архитектурно-строителен паметник на културата.
Разследването е възложено на отдел &bdquo;Икономическа полиция&rdquo; при ОД на МВР &ndash; Пловдив, като е в активна фаза. Извършват се процесуално-следствени действия. Разследва се и евентуалното извършване на други престъпления от общ характер.<br /> <br /> Днес, по повод постъпила в Окръжна прокуратура &ndash; Пловдив молба от Ръководител КЕЦ Пловдив &bdquo;Център&ldquo;, ЕВН България, в която е било посочено, че действията по събаряне на сградата не са били съгласувани с дружеството и в момента под руините се намира трафопост, захранващ квартал с граници ул.&ldquo;Кирил Христов&ldquo;, ул.&ldquo;Иван Вазов&ldquo;, ул.&ldquo;Цанко Дюстабанов&ldquo; и колелото на Централна ЖП гара, вкл. болница &bdquo;Св.Мина&ldquo;, с оглед избягване на проблеми с електрозахранването в квартала, от наблюдаващия прокурор е било разпоредено на управителя на фирма &ldquo;Одрин 8&rdquo; ЕООД &ndash; Пловдив да предприеме действия по почистване на площта пред вграден трафопост, след съгласуване с Община Пловдив, ОД на МВР-Пловдив и КЕЦ Пловдив &bdquo;Център&ldquo;, ЕВН България, при спазване на всички законови и подзаконови разпоредби по обезопасяване на района, запазване на сградата, съхранение на архитектурните ценности и при спазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труд. <br /> <br /> Както БЛИЦ съобщи, миналата неделя беше съборена част от старата сграда. Пловдивчани с телата си браниха историческата ценност и не допуснаха разрухата да продължи. След това те окупираха общината и натрупаха символично тухли пред нея, настоявайки да се каже кой е виновен за станалото. Към момента прокуратурата проверява собствеността и кой е разпоредил сградата да се срине със земята. <br /> <br /> <br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong><br /> <br /> <br />