Една от най-натоварените районни прокуратури в България – тази в Несебър, да бъде закрита. Това предлага главният прокурор Сотир Цацаров в план за административна реформа, пише "Флагман".

Районна прокуратура-Несебър ще стане териториално отделение на Районна прокуратура-Бургас. Същата съдба е предвидена и за прокуратурите в Средец и Поморие. Те също ще бъдат закрити и ще станат териториални отделения на РП-Бургас. Засега спорен остава въпросът за звената в Царево и Малко Търново.

Самият главен прокурор не е сигурен какво да се прави с тях, защото предлага два варианта. Единият е двете районни прокуратури на юг също да станат териториални отделения на РП-Бургас. Другият предвижда миниокрупняване – да се закрие звеното в Царево и то да стане отделение на РП-Малко Търново, която да се запази. Не е изключено и обратното – Малко Търново да стане част от РП-Царево.

Реформата е продължение на вече започнал процес по окрупняване на прокуратурите в страната.

Засегнати са административни звена в цялата държава.

Главният прокурор на Република България предлага процеса за оптимизиране структурата на районните прокуратури да продължи със закриване на 29 районни прокуратури, като на тяхно място бъдат разкрити териториални отделения към 15 районни прокуратури със седалище в областните градове – Бургас, Ямбол, Сливен, Шумен, Разград, Търговище, Перник, Велико Търново, Плевен, Варна, Русе, Силистра, Пловдив, Стара Загора и Монтана“, съобщи преди дни пресцентърът на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Предложението за оптимизиране на районите прокуратури ще бъде разгледано на заседанието на Прокурорската колегия, насрочено за 29.05.2019 г. и ще бъде внесено за разглеждане от Пленума на ВСС, след съгласуване с комисия „Бюджет и финанси“, комисия „Управление на собствеността“, Комисията по атестирането и конкурсите, комисия „Съдебна администрация“ - ПК и комисия „Съдебна карта и натовареност на прокурорите и следователите““, информираха още от ВСС.

Сотир Цацаров предлага окрупняването да се извърши поетапно – от 1 октомври 2019 г. и от 1 януари 2020 г.

Прокурорската колегия е взела решение в понеделник да се проведе работна среща в сградата на Националния институт на правосъдието в София за обсъждане на плана за реформа.

В работния форум ще участват членовете на Прокурорската колегия, административни ръководители на апелативните, окръжните и районните прокуратури от съответните съдебни райони, съобщи пресцентърът на ВСС.

Смята се, че с реформата ще се постигнат определени икономии. При окрупняването се очаква да бъдат закрити чиновнически длъжности. Броят на административните ръководители на районни прокуратури съответно също ще падне, което ще спести разход за по-високи заплати. Прокурори обаче вероятно няма да бъдат съкращавани.

Възможна цел е и намаляване на обвързаностите по места.

В момента например за Несебър отговарят ограничен брой прокурори. След окрупняването, при прилагането на системата за случайно разпределение на делата ще е по-неясно кой прокурор от голямата РП-Бургас ще се падне да разследва определен случай на престъпление в курортния град.

Положително е и че работата на звеното в Несебър ще се разпредели на повече хора, което ще е облекчение.

Реформата обаче вероятно ще доведе до проблеми от логистично естество, а в началото се очаква дори и хаос.

Изникват определени въпроси като как например ще пътува два часа в натоварения летен сезон прокурор от Бургас, за да гледа мярка за неотклонение за случай в Несебър.

Тази и други теми вероятно ще бъдат предмет на обсъждане на работната среща в София в понеделник.

Трябва да се отбележи, че в плана за окрупняване в Бургаска област не попадат районните прокуратури в Айтос и Карнобат – на този етап те ще запазят статута си.