Живеещите в русенските блокове „Силистра“, „Тича“ и „Марица“ граждани продължават да бъдат постоянно тероризирани от настанените в съседство цигани.  Въпреки, че те многократно са сигнализирали полицията и другите компетентни органи на местната власт, резултат все още няма, пише Дунав мост.

Председателят на групата общински съветници от „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН“ Иво Пазарджиев направи въпроса обществено достояние в края на миналата година, когато на октомврийската сесия на ОбС – Русе пита кмета Стоилов какво ще предприеме неговата администрация за справяне с проблема. Отговорът, предоставен от градоначалника, който в типично свой стил направи преди това анализ на подбудите, които движат Пазарджиев при избирането на тази тема, свързвайки ги единствено с желание за сензация, бе обещанието да се извърши проверка. 

Иво Пазарджиев тогава засегна и друг аспект на същия въпрос, касаещ незаконното издигане на огради, които опасват имота, собственост на Община Русе. Уверението, което общинските съветници – патриоти получиха тогава от Стоилов бе, че за телени мрежи няма нужда от разрешение за строеж. Въпреки възражението от страна на общинския съветник и председател на групата, че там има масивни огради, присъщи на циганските къщи, градоначалника не прие това твърдение, като отново приключи дебата с обещание за проверка.

След справка в „Google street view” установих, че през месец март 2012 г. въпросната ограда все още не е била изградена. Видно е, че това се е случило по време на Вашето управление или с Ваше одобрение или поради липсата на контрол от страна на общинските служби отговорни за това“ – пише Иво Пазарджиев в новото си питане по темата.

Той е провокиран да се обърне отново към Пламен Стоилов посредством трибуната на Общинския съвет, поради това, че за времето от октомври 2018 година до сега нито един от проблемите на гражданите, живеещи там, причинени от цигани, не е решен, въпреки обещанията на кмета да извърши проверка. В тази връзка Пазарджиев е подготвил нови въпроси, които допълнително да изяснят на русенци общият план на нещата.

До Кмета на Община Русе                                                                                   

ПИТАНЕ от Иво Колев Пазарджиев, общински съветник от групата на „ПАТРИОТИТЕ ВМРО, ГЛАС НАРОДЕН”                                                
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ,

На заседанието на Общински съвет – Русе, проведено през месец октомври 2018 г. направих питане до Вас, във връзка с ежедневен тормоз, който се налага над живущите от бл. „Силистра“, бл. „Тича“ и бл. „Марица“ в гр. РусеТормозът се налага от настанените като крайно нуждаещи се цигански семейства в общински жилища, представляващи къщи. Вместо да работят и да променят статуса си на нуждаещи се, въпросните цигански семейства продължават и до ден днешен да тормозят работещите граждани с ежеседмични цигански тържества, свързани с консумация на прекомерни количества алкохол и жива музика.

В питането ми тогава обърнах внимание на оградите, които са си поставили наемателите, непосредствено пред къщите. Тогава ми отговорихте, че за телени мрежи не е необходимо разрешение за строеж. Още тогава възразих, че едната ограда не представлява телена мрежа, а строеж присъщ за богати цигански къщи. От Ваша страна бях уверен, че ще направите още една проверка и ако от „Устройство на територията и контрол на строителството“ са Ви подвели ще бъдат наказани.

След справка в „Google street view” установих, че през месец март 2012 г. въпросната ограда все още не е била изградена. Видно е, че това се е случило по време на Вашето управление или с Ваше одобрение или поради липсата на контрол от страна на общинските служби отговорни за това.     

Във връзка с изложеното, моля да отговорите на следните въпроси: 

1. Законно изградена ли е посочената ограда на къщата общинска собственост, намираща се южно от бл. „Силистра“?

2. Кой е финансирал и изградил посочената ограда?

3. Какви действия ще предприеме, подчинената Ви администрация, във връзка с посоченото ограждение?

4. Това ли са социално-слабите граждани, на които Община Русе предоставя социална услуга под формата на жилища на преференциални наемни цени?

Настоящото питане е съгласно чл. 104 от ПОДОбСНКВОА и моля на него да ми бъде отговорено както писмено, така и устно.

С уважение: Иво Пазарджиев

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!