Столичната екоинспекция е дала на МК "Кремиковци" Незабавно да бъде уведомена РИОСВ - София и другите компетентни институции при всяка промяна в подаването на природен газ в количество, създаващо потенциална опасност от авария, съобщиха от инспекцията.
Това е едно от предписанията, които АД предвид информации за вероятност да бъде спряно подаването на природен газ на комбината. По искане на РИОСВ - София е представен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии в участък "Газово стопанство" и участък "Топлосилов". Документът отразява готовността на комбината за адекватно реагиране при възникване на рискова ситуация и недопускане замърсяване на околната среда. Риск от екологични проблеми съществува само, ако рязко бъде спряно подаването на природен газ, е констатацията на експертите от РИОСВ - София. Тогава, когато предприятието бъде информирано предварително за предстоящо спиране на природния газ, има период за реагиране и безопасното им извеждане от експлоатация. Информацията е на БНР. /БЛИЦ