Принудително премахване на незаконните обекти на територията на най-големия ни курорт Слънчев бряг ще предприеме ръководството на едноименното акционерно дружество в комплекса, в което държавата притежава 75 % от пакета акции.
Неугледните търговски постройки години наред бяха отдавани под наем без да имат необходимите документи и разрешителни. В същото време павилионите създаваха и лош имидж на курорта. <br /> <br /> Много от незаконните обекти са изградени върху терени, собственост на хотелиерите в комплекса. Въпреки непрестанните проверки от страна на &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД, голяма част от търговците си позволяваха да заграбват тротоарите като поставяха тенти и стойки със стоки. Така пешеходната зона в комплекса се стесняваше с всяка изминала година. <br /> <br /> Председателят на &quot;Слънчев бряг&quot; АД Златко Димитров каза, че сега множеството малки неугледни постройки, изградени без разрешителни, рушат имиджа на комплекса. <br /> <br /> Ръководството на &bdquo;Слънчев бряг&rdquo; АД стигна до решението след редица оплаквания от страна на бизнеса, туроператори и гости на комплекса. Работна група от представители на дружеството, община Несебър и РДНСК изготви през сезона констативни протоколи на всички търговци в нарушение. До този момент от община Несебър са съставени вече около 300 констативни акта за незаконни строежи. Близо 130 са заповедите за премахване на временни обекти. Всички те са обжалвани в съда и са с влезли решения. <br /> <br /> Продължават обаче да излизат и нови решения. В момента са изпратени 70 покани към собствениците на незаконни обектите за доброволното им премахване, които са с 14 дневен срок. Очаква се след средата на октомври да започне и принудителното им премахване от служителите на община Несебър и полицията в случаите на отказ от собствениците. <br /> <br /> Идеята на Слънчев бряг АД е да се изградят търговски обекти по определен стандарт, които да отговарят на европейските изисквания. В момента дружеството изготвя нова схема за временно поставяеми обекти, в която всички хотелиери, собственици на терени могат да участват за следващия сезон. <br /> <br />