Семейна лига оценява като недомислените ограничения, наречени масово „вечерен час”, както във времевото, така и във възрастовото им измерение. Изискването за осигуряване на придружител на децата до 14-годишна възраст след 20 часа и на деца над 14 години след 22 часа, както и задължението да не се оставят без надзор деца до 12-годишна възраст, ако така се създава риск за тях, няма да решат проблемите, твърдят от организацията.
Семейна лига счита, че рестрикциите не са мярката, с която може да се подбуди по-голяма ангажираност от страна на родителите към възпитанието и отглеждането на техните деца. Стимулирането на такава ангажираност би могло да бъде следствие единствено от дълга, целенасочена обществена кампания, която да промени налагащия се в последните години манталитет на незаинтересованост и липса на сплотеност в самите семейства. 
Напомняме, че българските деца продължават да учат на две смени и е абсурдно да се очаква, че свършващите училище след 19.00 часа ще могат да се приберат до 20.00 часа, особено ако живеят в голям град или пък точно обратното – пътуват до училище, разположено в друго населено място, казват от организацията. Според Семейна лига налагането на забрани, като изискването за осигуряване на постоянна грижа на деца до 12-годишна възраст, трябва да бъде съпътствано със създаването на възможности, които да подпомогнат спазването им. Необходима е още и държавна намеса, но не само при проследяването на изпълнението на изискванията на Закона, а и във финансово изражение – като помощ за родителите или други възрастни, които се грижат целодневно за децата под 12-годишна възраст, смятат от организацията.
Със съжаление регистрираме все по-намаляващата популярност на извънкласните занимания, които, от една страна, биха развили у децата позитивни заложби и качества, а от друга, биха заели именно това тяхно време, в което родителите им не могат да са до тях поради професионалните си ангажименти. Неглижира се важността на спорта, който не само възпитава, но и спомага за здравето на децата.
Семейна лига отговорно и с необходимата ангажираност алармира за нуждата от такива две обществени кампании – за връщане на близостта, доверието и диалога в семейството и за възраждане авторитета на спортните, творчески и научни извънкласни занимания на учениците, съобщават още от организацията. /БЛИЦ