Министърът на здравеопазването Десислава Атанасова ще предложи допълнение към предложените изменения в Закона за здравното осигуряване. Чрез тях ще се запази сегашният размер на потребителската такса за преглед при личните лекари и за престой в болница.
В момента таксата е определена в Закона за здравното осигуряване като процент от минималната работна заплата и е съответно 2,70 лв. за преглед и 5,40 лв. за престой в болница.<br /> <br /> С постановление от 9 ноември 2011 г. правителството утвърди от 1 май 2012 г. нов размер на минималната работна заплата за страната и тя става 290 лв. <br /> <br /> За да не се допусне увеличение на досегашната потребителска такса, в постановлението си кабинетът е предвидил МЗ да извърши промени в съответната нормативна уредба. Това обаче не е било направено от предишното ръководство.<br />