Министърът на вътрешните работи Цветан Цветанов заяви пред Лука Волонте, докладчик по постмониторинговия диалог на Съвета на Европа с България, че знаковите престъпления в страната са намалели, а влиянието на мафията е ограничено, съобщава пресцентърът на МВР.
<div style="text-align: justify;">Волонте подчерта удовлетворението си от усилията и постиженията на българската страна в борбата с корупцията и предстоящото приемане на нов Наказателен кодекс. <br /> <br /> Темите, свързани с реформата на полицията, борбата с организираната престъпност и корупцията, защитата на правата на човека, интеграция на малцинствата са пряко свързани с постмониторинговия диалог на Съвета на Европа с България. <br /> <br /> Министър Цветан Цветанов е представил накратко законовите промени, направени в началото на мандата на правителството с цел оптимизиране на структурите и капацитета за противодействие на тежката и организираната престъпност. Той подчерта реалните положителни резултати от тези стъпки - рязко намаляване на знаковите престъпления и чувствително ограничаване на влиянието на организираната престъпност в обществения живот на страната. <br /> <br /> Полицейското насилие се свежда до минимум, е подчертал министър Цветанов. <br /> <br /> Освен първоначалната подготовка на служителите в Академията на министерството, темата активно присъства и в текущото обучение на полицията. Въведени са нови насоки на работа на полицията, която вече не е репресивен орган, а структура в услуга на гражданите, предоставяща им сигурност. <br /> <br /> Министър Цветанов е представил накратко и основните стъпки в превенцията на трафика на хора и работата с жертвите на този вид престъпления.<br /> Лука Волонте, от своя страна, е изразил подкрепа за обединените усилия на българските институции и реалната воля за положителни и устойчиви реформи.</div>