Д-р Димитър Петров встъпи в длъжност като подуправител на НЗОК, съобщиха от пресцентъра на Здравната каса. Д-р Петров ръководи среща между Комисията за договаряне на отстъпки на лекарствени продукти с представители на притежатели на разрешителни за употреба или техни упълномощени представители, която се проведе днес в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Те бяха поканени от НЗОК за договаряне на допълнителни отстъпки за лекарствени продукти, прилагани при лечение на хроничен Вирусен хепатит С, във връзка с предстояща актуализация на утвърдените от Надзорния съвет (НС) на НЗОК Изисквания за заболяването (в сила от 16 януари 2017 г.).

С разширяването на медицинските критерии ще се осигури възможност за лечение с директнодействащи антивирусни средства на диагностицираните пациенти с Вирусен С хепатит, както на тежките, така и на леките форми на заболяването.

Притежателите на разрешително за употреба изразиха своята удовлетвореност от възстановения диалог с институцията в полза на пациентите.

Договарянето бе отложено до утвърждаване на нов председател на Комисията, след което фармацевтичните фирми ще бъдат поканени отново.

Припомняме, че вчера пък подуправителят на НЗОК бе уволнен.