При извършен анализ са били установени върхови стойности на токсичния Нонан (R10 ), циклохексан, който е запалим и вреден при вдишване и контакт с кожата.
Масови проверки за опасни китайски стоки, сред които детски одеяла и спални чували започват здравните инспектори в цялата страна по нареждане на МЗ. <br /> <br /> Това стана след постъпила информация от Комисията за защита на потребителите за получени нотификации по системата RAPEX - система за обмен на информация и ранно оповестяване за опасните стоки на територията на Европейския съюз. <br /> <br /> При извършен анализ са били установени върхови стойности на токсичния Нонан (R10 ), циклохексан, който е запалим и вреден при вдишване и контакт с кожата.<br /> <br /> От РИОКОЗ ще следят по магазините дали се продават и други опасни стоки, китайско производство, освен спалните чували и одеялата. Сред тях са пластмасов пепелник, маркери и бижута.<br /> <br /> Проверката ще продължи до 26 февруари, когато ще бъдат изнесени и резултатите. /БЛИЦ<br />