Правната комисия в парламента днес взе решение да се използват СРС-та при разследване на съмнения за организирано купуване на гласове. В обхвата на разследването със СРС-та попадат организаторите и посредниците при купуването на гласове в полза на определен кандидат.
С преходните и заключителните разпоредби на Изборния кодекс депутатите въведоха и промяна в Наказателно-процесуалния кодекс, която дава възможност на органите на досъдебното производство да използват СРС при разследването на определени изборни нарушения.<br /> <br /> В обхвата на разследването със СРС-та попадат организаторите и посредниците при купуването на гласове в полза на определен кандидат, политическа партия или коалиция, както и ръководителите и членовете на организираните престъпни групи, които имат за цел престъпления против политическите права на гражданите.<br /> <br /> Депутатите приеха също, че доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват в интернет пълното съдържание на договорите, сключени с всички регистрирани за участие в изборите партии, коалиции и инициативни комитети.<br /> <br /> Експериментални преброителни комисии ще работят на местните избори през 2015 г., решиха още народните представители. Те ще преброяват гласовете в две общини с население до 30 хил. избиратели. Преброителна комисия ще се сформира и при провеждането на частични местни избори в общините с население до 30 хил. души.<br />