Срещу България има наказателна процедура от ЕК, която е започнала през януари тази година. Това е казала пред БНР Деница Вълкова, заместник-министър на правосъдието във връзка с нарушенията в Агенцията по вписванията. Във връзка със събраната информация от ЕК за неосигурена техническа възможност за вписване на търговски европейски дружества, сме в досъдебна фаза. България има наказателна процедура заради блокираните вписвания на европейски търговски дружества. Основание за такава процедура е неразработването на софтуера на Агенцията по вписванията, коментира Вълкова.
&quot;Веднага след като бях уведомена за проблема в моя ресор, съм провела лични срещи с фирмата, спечелила обществената поръчка за софтуера. Подредили сме по друг начин приоритетите. Фирмата изпълнител по договора е СИЕНСИС, акционерно дружество с ръководител Николай Медаров&quot;, обясни Вълкова. На въпрос дали този човек е съпругът на председателя на ЦИК Красимира Медарова, Вълкова отговори, че няма информация дали този човек е съпруг на председателя на ЦИК.<br /> <br /> Поръчката за софтуера е стартирала далеч преди подписване на договора. Още на 12 март 2010 г. Агенцията по вписванията е обявила обществената поръчка. Процедурата е била прекратена с решение на Агенцията по вписванията на 24 юни 2010 г. поради липса на средства в бюджетната сметка на Агенцията по вписванията. Ръководството е следвало да поиска да бъде актуализирана сметката за софтуера. Прогнозната стойност на поръчката е около 400 000 лева без ДДС. Впоследствие са били набавени въпросните средства и през април 2011 г. е проведена отново процедура за възлагане на обществена поръчка.<br /> <br /> Договорът с фирма СИЕНСИС е сключен през ноември 2011 г. Агенцията по вписванията е следвало писмено да определи приоритетите на изпълнителя. МП се наложи да подреди отново приоритетите, така че да се осигури възможност на европейските дружества да се вписват и да поискаме тази наказателна процедура да бъде прекратена. Защото страната ни е заплашена от налагане на огромни санкции. Възложили сме писмено нови приоритети по обществената поръчка.<br /> <br /> Изработването на софтуер е свързано с няколко етапа по изграждане, за да може да се ползва след това. При положени максимални усилия имаме тяхното уверение, че до 15 март всички европейски дружества по регламент и по закон ще могат да подават заявления.<br /> <br /> Ако изхождаме от момента, в който нашата страна е хармонизирала законодателството, Законът за търговския регистър дава възможност да се вписват дружества от 1 януари 2008 г. Глобата за България може да е в размер около 800 000 евро, ако не успеем да придвижим процедурите&quot;, подчерта Вълкова. Тя добави, че не може да се гарантира, че процедурата няма да приключи неблагоприятно за страната.<br /> <br /> &quot;Правим всичко възможно, за да преодолеем този проблем и да убедим ЕК, че липсата на финансови средства е била причината за такова забавяне. Инспекторатът в МП проведе задълбочена проверка на дейността на Агенцията по вписванията и установи, че в рамките на срока е имало период от време, за който не можем да посочим сериозни аргументи, които ни извиняват. Но за по-голямата част от периода наистина е имало непреодолими пречки, включително и финансови&quot;, отбеляза Деница Вълкова.<br /> <br /> За бонусите на бившия директор на Агенцията по вписванията Виолета Николова, Деница Вълкова каза, че се присъединява към мнението на Инспектората на МП, че това е недопустимо. &quot;Не е допустимо и почтено един висш ръководен кадър сам да определя ефективността на труда си. Максималният размер на допълнителното материално стимулиране може да става само с писмено съгласуване с министъра на правосъдието. Но не е имало такова съгласуване с министъра на правосъдието&quot;, потвърди Вълкова.<br />