Според Закона за резерва на Българската армия ще има 3500 военни от запаса, които ще получават по заплата и половина годишно, според званието, което имат, съобщи военният министър Аню Ангелов във Враца.
Запасняците ще бъдат тъй нареченият териториален резерв на подчинение на областните управители и кметовете в региони, които остават без поделения. Издръжката им ще се покрива от местния бюджет, а когато войниците от запаса участват в мисии, ще получават колкото им се полага за такава работа.