Депутатите гласуваха за втори мандат на подуправителя на БНБ Димитър Костов. Той ще продължи да ръководи управление „Банково" по предложение на управителя на централната банка Иван Искров.
Димитър Костов е избран на 11 юни 2005 година и мандатът му приключва на 11 юни 2011 година. В неговия ресор са още&nbsp;националният кредитен регистър,&nbsp;ежедневната счетоводна дейност на централната банка и изготвянето на бюджета.<br /> <br />