Предложеният проект за Закон за културното наследство е неприемлив, не отговаря на обществените очаквания, не е синхронизиран с европейските и международни правни инструменти, не адресира съществуващите проблеми и не предлага ефективни модели за тяхното решаване. Това се казва в становище на ГЕРБ по проектозакона за културно наследство, внесен в 40-тото Народно събрание.
Проектът съдържа в себе си множество противоречия, недомислици, залага конфликти на интереси и възможности за корупционни схеми. Правно-нормативните достойнства на проекта са съмнителни, създава се впечатлението, че цели наредби от действащото законодателство са преписани в текста на проекта. Четенето и анализа на текстовете показват, че голяма част от тях са писани от хора, които не познават проблемите на българското културно наследство, не са запознати и със световните и европейски модели. Проектът е небалансиран и игнорира определени области за сметка на други. Напълно са пренебрегнати ключови теми като тези за нематериалното наследство и живите човешки съкровища – залегнали в ратифицирани от България международни инструменти. Проектът като цяло издава липса на ясна управленска визия и капацитет за изготвянето на качествен закон за културното наследство, се казва още в становището на ГЕРБ. /БЛИЦ