Управителният съвет на Фонд "Земеделие" упълномощи изпълнителния директор на Фонда Атанас Кънчев да представи Плана за действие по САПАРД на националния ръководител на програмата заместник-министъра на финансите Димитър Ивановски.
След заседанието Кънчев предаде плана на Ивановски, който има ангажимент да го даде на Еврокомисията до края на месеца. Документът трябва да бъде реализиран до 31 август. Той е структуриран в три основни секции. Първата секция включва мерки за засилване на административния капацитет във Фонд "Земеделие", във втората са мерки, които ще бъдат предприети във връзка с оставащите за изплащане проекти, а според третата трябва да бъдат прегледани всички изплатени средства по програмата за последните две години. /БНР